VIP

ابتدا از بخش ثبت نام در سایت ثبت نام کرده و سپس از طریق لینک های زیر هزینه اشتراک مد نظر رو پرداخت نمائید.

اشتراک VIP
برنزی نقره ای طلائی ویژه یکساله (پیشنهادی)
VIP VIP VIP VIP
مدت زمان : 30 روز مدت زمان : 90 روز مدت زمان : 180 روز مدت زمان : 365 روز
قیمت : 40,000 تومان قیمت : 110,000 تومان قیمت : 200,000 تومان قیمت : 350,000 تومان
اشتراک برنزی اشتراک نقره ای اشتراک طلائی اشتراک ویژه یکساله

 

دکمه بازگشت به بالا
ترافیک مصرفی برای کاربران ویژه نیم بهاء محاسبه می شود.

ابتدا در سایت
ثبت نام کنید و بعد اشتراک خریداری کنید.
 
خرید اشتراک